Развој метроа кроз
дијаграм

Београђани већ више деценија чекају решење за саобраћајне проблеме у виду метроа. Иако је досада било доста обећавајућих концепта развоја таквих система, досада ниједан није реализован.

2021 се ситуација мења, потписани су први уговори за иградњу метроа, ова страница служи томе да се кроз дијаграме прикажу планови и тренутно стање реализације пројекта. Пројекат је створен на личну иницијативу аутора и није званичног карактера.

Дијаграм

Тренутно је приказан дијаграм планираног стања мреже, информације су засноване чињеницама које су биле доступне у јануару 2021.

Када буде кренула изградња метро система биће представљен и дијаграм који ће приказивати тренутно стање изградње новог шинског система за Београд.

Уколико желите да користите дијаграм, прочитајте тренутне услове коришћења.

Општи преглед - Јануар 2021

Услови коришћења

Дијаграм се сме користити од стране приватних лица на друштвеним мрежама искључиво уз навођење извора и имена аутора.

Свака преправка или промена дијаграма није дозвољена.

Коришћење у комерцијалне сврхе или од стране правних лица (медија, политичких странака, државних установа и сл.) дозвољено је искључиво уз комерцијалну лиценцу. Уколико желите комерцијалну лиценцу, успоставите контакт са мном преко електронске поште: kontakt@metrobeograd.com.

Контакт

Уколико желите да ме контактирате искористите могућност контакта преко електронске поште:

Стеван Вурм - kontakt@metrobeograd.com

...

Сва права резервисана, © Стеван Вурм 2021